O mnieUkończyłem z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu w 1994 roku. Od początku swojej kariery zawodowej byłem związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Poznaniu. Tam uzyskałem specjalizację z chirurgii ogólnej oraz chirurgii naczyniowej, a także stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych oraz tytuł profesora.

Z dniem 1 września 2019 objąłem kierownictwo Klinicznego oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze oraz Kierownictwo Katedry Chirurgii i Chorób Naczyń na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Odbyłem liczne staże i szkolenia w renomowanych ośrodkach chirurgii naczyń i flebologii w Stanach Zjednoczonych i Francji. W latach 2007-2009 pracowałem w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Nawary, jednym z wiodących ośrodków uniwersyteckich w Hiszpanii, gdzie opanowałem najnowsze techniki wewnątrznaczyniowego (endowaskularnego) leczenia chorób naczyń, zarówno tętnic jak i żył. Jestem na terenie Polski pionierem chirurgii z użyciem lasera w leczeniu żylaków kończyn dolnych.

Mój dorobek naukowy to ponad 200 prac i doniesień naukowych z dziedziny chirurgii naczyń. Jestem członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych oraz Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych Języka Hiszpańskiego.

Specjalizuję się w zarówno tradycyjnej jak i endowaskularnej chirurgii tętnic (tętniaki aorty, miażdżycowe niedokrwienie kończyn dolnych, zwężenia tętnic szyjnych, zespoły uciskowe górnego otworu klatki piersiowej) oraz chirurgii układu żylnego. Wykonuje również opartą na nowoczesnych zasadach skleroterapię żylaków, pajączków naczyniowych i malformacji żylnych a   także ultrasonografię układu żylnego kończyn dolnych. Zajmuje się również wykonywaniem i leczeniem powikłań dostępów naczyniowych do hemodializ.

Ukończyłem z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu w 1994 roku. Od początku swojej kariery zawodowej byłem związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Poznaniu. Tam uzyskałem specjalizację z chirurgii ogólnej oraz chirurgii naczyniowej, a także stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych oraz tytuł profesora.

Z dniem 1 września 2019 objąłem kierownictwo Klinicznego oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze oraz Kierownictwo Katedry Chirurgii i Chorób Naczyń na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Odbyłem liczne staże i szkolenia w renomowanych ośrodkach chirurgii naczyń i flebologii w Stanach Zjednoczonych i Francji. W latach 2007-2009 pracowałem w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Nawary, jednym z wiodących ośrodków uniwersyteckich w Hiszpanii, gdzie opanowałem najnowsze techniki wewnątrznaczyniowego (endowaskularnego) leczenia chorób naczyń, zarówno tętnic jak i żył. Jestem na terenie Polski pionierem chirurgii z użyciem lasera w leczeniu żylaków kończyn dolnych.

Mój dorobek naukowy to ponad 200 prac i doniesień naukowych z dziedziny chirurgii naczyń. Jestem członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych oraz Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych Języka Hiszpańskiego.

Specjalizuję się w zarówno tradycyjnej jak i endowaskularnej chirurgii tętnic (tętniaki aorty, miażdżycowe niedokrwienie kończyn dolnych, zwężenia tętnic szyjnych, zespoły uciskowe górnego otworu klatki piersiowej) oraz chirurgii układu żylnego. Wykonuje również opartą na nowoczesnych zasadach skleroterapię żylaków, pajączków naczyniowych i malformacji żylnych a   także ultrasonografię układu żylnego kończyn dolnych. Zajmuje się również wykonywaniem i leczeniem powikłań dostępów naczyniowych do hemodializ.