Miażdżyca

Miażdżyca jest to choroba tętnic w przebiegu której dochodzi do powstawania w ścianie naczynia od strony jego światła blaszek miażdżycowych. Początkowo blaszki miażdżycowe powoduję zwężenie a później całkowite zamknięcie światła tętnicy. Głównymi czynnikami ryzyka rozwoju miażdżycy są: palenie tytoniu, cukrzyca, otyłość, nadciśnienie tętnicze oraz podwyższone stężenie cholesterolu w krwi. Blaszka miażdżycowa to znaczne pogrubienie ściany naczynia składające się z głównie z komórek zapalnych, komórek mięśniowych gładkich, komórek piankowatych, czyli komórek, które wchłonęły tłuszcze zawierające cholesterol, samych złogów cholesterolu, włókien tkanki łącznej oraz wykrzepniętej krwi. Blaszka miażdżycowa może być w różnym stopniu uwapniona w skrajnych przypadkach nawet twarda jak kamień. Patrząc od strony naczynia blaszka miażdżycowa może mieć powierzchnię gładką lub ci jest zjawiskiem niekorzystnym, nieregularną z owrzodzeniem. Miażdżyca może rozwijać się w każdej tętnicy, ale u człowieka najczęściej zajmuje tętnice szyjne, tętnice kończyn dolnych i tętnice serca.