Uzyskane stopnie i tytuły

1. Dyplom Lekarza z wyróżnieniem - Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - 1994

2. Specjalizacja I stopnia w Chirurgii Ogólnej - 1997

3. Stopień doktora nauk medycznych - Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 2000 na podstawie rozprawy Wyniki leczenia chorych ze stopą cukrzycową i współistniejąca niedrożnością tętnic kończyn dolnych

Rozprawa doktorska otrzymała nagrodę indywidualną rektora Akademii Medycznej w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 1999/2000

4. Specjalizacja II stopnia w Chirurgii Ogólnej – 2001

5. Specjalizacja z Chirurgii Naczyniowej - 2003

6. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 2011 na podstawie rozprawy Badania nad wewnątrznaczyniowymi metodami leczenia przewlekłych chorób żył z uwzględnieniem ich wpływu na ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Rozprawa habilitacyjna otrzymała nagrodę indywidualnę rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2010/2011

7. Tytuł profesora nauk medycznych – 8 stycznia 2019