Przyzwojaki tętnicy szyjnej

Przyzwojaki tętniczy szyjnej zwane też kłębczakami są to guzy wywodzące się z kłębka szyjnego. Kłębek szyjny to skupisko komórek znajdujących się w miejscu podziału tętnicy szyjnej wspólnej na wewnętrzną, która prowadzi krew do mózgu i zewnętrzną, która zaopatruję szyję, twarz i skórę głowy.  Komórki kłębka szyjnego biorą udział w regulacji częstości pracy serca i ciśnienia tętniczego. Początkowo przyzwojaki nie dają żadnych objawów, w miarę jak rosną pojawia się guz na szyi umiejscowiony najczęściej poniżej kąta żuchwy. Jeśli przyzwojak osiągnie duże rozmiary może uciskać sąsiadujące narządy. Przyzwojaki rosną początkowo w rozwidleniu tętnicy szyjnej, rozpychając się pomiędzy tętnica szyjną wewnętrzną a zewnętrzną. W miarę dalszego wzrostu zaczynają obejmować te tętnice i w końcu całkowicie je obrastają. Na ogół są to guzy łagodne, ale w około 10% przypadków mogą ulec przemianie w nowotwór złośliwy.

 

Jak rozpoznać przyzwojaka tętnicy szyjnej?

 

Przyzwojaka można rozpoznać z na podstawie ultrasonografii. Dokładna ocena wymaga z reguły wykonania angiografii w tomografii komputerowej lub rezonansie magnetycznym.

 

Jak leczyć przyzwojaka tętnicy szyjnej?

 

Ze względu na to, że najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy przyzwojak jeszcze nie zaczął obrastać tętnicy szyjnej wewnętrznej i zewnętrznej a także na ryzyko rozwoju nowotworu złośliwego ogólnie zalecanym postępowaniem w przypadku przyzwojaka tętnicy szyjnej jest jego chirurgiczne wycięcie w niedługim czasie po ustaleniu rozpoznania.  W przypadku dużych przyzwojaków pomocna może być przedoperacyjna embolizacja guza. Operacje dużych przywojaków wiążą się z większym ryzykiem uszkodzenia sąsiadujących struktur i udaru mózgu. W sytuacjach, gdy wycięcie jest niemożliwe lub zbyt ryzykowne można zastosować leczenie radioterapią.