Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

Niedokrwienie kończyn dolnych to choroba, w przebiegu której do kończyn dolnych dopływa za mało krwi.  W przypadku przewlekłego niedokrwienia choroba rozwija się stopniowo. Początkowo może przebiegać bezobjawowo. W dalszych etapach zaczynają występować objawy. Najczęstszym objawem przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych

jest chromanie przestankowe. Jest to ból kończyny najczęściej umiejscawiający się w mięśniach goleni, ale może również obejmować pośladek i udo, który występuje po wysiłku i ustępuje po odpoczynku.  W bardziej zaawansowanej postaci pojawia się ból spoczynkowy. Jak sama nazwa wskazuje ból ten występuje w spoczynku początkowo tylko w pozycji leżącej, głównie w nocy budząc chorego ze snu. W najbardziej zaawansowanym stadium choroby pojawiają się owrzodzenia i zmiany martwicze. Stan, w którym występują ból spoczynkowy i owrzodzenia lub zmiany martwicze to przewlekłe niedokrwienie zagrażające utrata kończyny. Najczęstszą przyczyną przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych jest miażdżyca.

 

Jak rozpoznać przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych?

 

Na ogół badanie lekarskie na które składa się zebranie wywiadów i badanie fizykalne jest wystarczające do rozpoznania przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych. Rozpoznanie można potwierdzić testem na bieżni ruchomej i oznaczeniem wskaźnika kostka-ramię. W przypadkach wątpliwych można wykonać badanie USG doppler. Badanie to pozwala na rozpoznanie zwężenia lub niedrożności tętnic i określenie jego rozległości. Wykonanie angiografii w tomografii komputerowej lub rezonansie magnetycznym jest zasadniczo wskazane tylko u chorych wymagających leczenia operacyjnego w celu oceny możliwości wykonania zabiegu i jego zaplanowania.

 

 

Jak leczyć przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych?

 

Podstawowym sposobem leczenie w mniej zaawansowanych postaciach przewlekłego niedokrwienia kończyn jest leczenie zachowawcze, czyli niezabiegowe. W przypadku niedokrwienia zagrażającego utratą kończyny jak też u chorych z bardzo krótkim dystansem chromania przestankowego wskazane jest leczenie zabiegowe, wewnątrznaczyniowe (endowaskularne) lub chirurgiczne. Wybór metody leczenia zależy od rozległości i umiejscowienia zmian miażdżycowych w tętnicach kończyn dolnych.