Przebieg pracy zawodowej

 

 Okres

 Miejsce pracy

 Stanowisko

 Od 01.09.2019

 Katedra Chirurgii i Chorób Naczyń Uniwersytetu  Zielonogórskiego

 Profesor

 Kierownik Katedry

 Od 01.09.2019

 Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

 Kierownik Odziału

 01.02.2019-31.08.2019

 Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii  UM im. K. Marcinkowskiego                                    w Poznaniu

 Profesor

 2015-2018

 Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 Profesor nadzwyczajny

 2011-2015

 Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 adiunkt z habilitacją

 2007-2009

 Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii Szpitala Klinicznego  Uniwersytetu Nawary, Pampeluna, Hiszpania

 asystent

 2002-2011

 -„- -„- -„-

 adiunkt

 1997- 2002

 -„- -„- -„-

 asystent

 1994-1997

 Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 doktorant